Certificeringen

Lees hieronder meer over onze certificeringenVCA* 2017/6.0

Wij zijn VCA gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken.ISO 9001/2015

Wij zijn ISO 9001 Gecertificeerd. Deze ISO 9001 certificering staat voor de internationale norm voor alle kwaliteits- managementsystemen.Werkplekbeveiliging 3.8

Wij zijn erkend voor het verlenen van diensten ten behoeve van het verzorgen van een veilige werkplek, voor zover dit aanrijd- en elektrocutiegevaar betreft.Veiligheidsladder trede 4

ProRail en UR Consultant gaan voor een spoor zonder ongevallen. Dat betekent dat ook mensen die aan, op of voor het spoor werken zoveel mogelijk beschermd worden . Veiligheid op het spoor heeft voor ProRail en UR Consultant topprioriteit. Voorschriften en regels moeten de veiligheid van iedereen die aan het spoor werkt garanderen. Met de Veiligheidsladder stimuleert ProRail leveranciers om ook bewust veilig te werken. Een simpel certificatiesysteem waarvan UR Consultant trede 4 heeft behaald.SNA - Keurmerk

Wij staan geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid. Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.