Spoorwegveiligheid

De Arbowet-Normkader Veilig Werken

De Arbo-wet beoogt de gezondheid, de veiligheid en het welzijn op het werk voor de uitvoerende krachten te bevorderen. Nu is de Arbo-wet een raamwet die slechts kaders stelt. De invulling en toepassing is de verantwoordelijkheid van de ondernemingen zelf. Zo werkt de railinfra met het Normenkader Veilig Werken, opgesteld door ProRail om het werken op en langs het spoor veilig te laten verlopen.

Erkenning

Voor werkzaamheden aan het spoor gelden dus specifieke eisen waaraan uw bedrijfsvoering moet voldoen. Deze eisen zijn door ProRail vastgelegd in een erkenningsregeling. Wanneer u geen erkenning behaalt krijgt uw bedrijf dus ook geen opdrachten langs het spoor. UR Consultant is erkend als werkplekbeveiligingsbedrijf. Bij ons kunt u terecht voor elke spoorwegveiligheidsfunctie!

Onze services

UR Consultant kunt u adviseren bij uw werkzaamheden binnen de infra. Bijvoorbeeld over te nemen maatregelen op en langs het spoor, of juiste medewerkers verzorgen voor de vereiste veiligheidsfuncties of als ook in orde brengen van de benodigde documenten. Door onze jarenlange ervaring met diverse spoorprojecten kunnen wij u een transparant advies op maat geven.